ფიტინგი ეტალონი მატ - 421 გარე კუთხე

Ask a question
3CAB11084
0.65  / ცალი
გაყიდვაშია
+
მიწოდება
გადახდის მეთოდები
გარე კუთხე მაგრდება კედლის კუთხესთან და ერთმანეთთან მყარად აკავშირებს პლინტუსებს. პლინტუსის გარე კუთხის გამოყენებით იქმნება კარგად აღქმადი ვიზუალი, როგორც კედელთან, ისე იატაკთან მიმართებაში.
გარე კუთხის ფიტინგის საშუალებით, პლინტუსის თავების გადაბმა ხდება გარე/გამოწეულ კუთხესთან.
მომწოდებელი:
შპს იდეალ ჯორჯია
ქვე ფოლდერი:
ფიტინგები-იატაკის აქსესუარები-იატაკი
ქვე ფოლდერი:
იატაკი * იატაკის აქსესუარები * ფიტინგები