ფიტინგი სისტემა - 001 გარე კუთხე

Ask a question
3CAB11904
მიწოდება
გადახდის მეთოდები
გარე კუთხე მაგრდება კედლის კუთხესთან და ერთმანეთთან მყარად აკავშირებს პლინტუსებს. პლინტუსის გარე კუთხის გამოყენებით იქმნება კარგად აღქმადი ვიზუალი, როგორც კედელთან, ისე იატაკთან მიმართებაში.
გარე კუთხის ფიტინგის საშუალებით, პლინტუსის თავების გადაბმა ხდება გარე/გამოწეულ კუთხესთან.
ქვე ფოლდერი:
ფიტინგები-იატაკის აქსესუარები-იატაკი
ქვე ფოლდერი:
იატაკი * იატაკის აქსესუარები * ფიტინგები
შესაძლოა დაგაინტერესოთ